Betalingen

Hoe kan ik mijn abonnement betalen?
Betalen kan bij ons via automatische incasso, pin of contant.

Betalen via automatische incasso:

Wanneer wordt het geld van mijn rekening afgeschreven?
Speijers Sports voert iedere maand twee keer een automatische incasso uit. Dit gebeurt op de 10e en de 24e van de maand. Het kan gebeuren dat dit een dag eerder of later gebeurt, als er sprake is van een weekend of nationale feestdag(en).

Op de 24e van de maand vind de hoofdincasso plaats. Dit houdt in dat op dat moment een abonnement of product wordt afgeschreven bij de sporter. Mogelijk vindt er op de 10e van de maand nog een extra incasso plaats voor eventuele gestorneerde bedragen van de laatste incasso en/of overige nog openstaande facturen.

Voorbeeld: Denk hierbij aan een shake of Rebelkoek die u heeft gekocht tussen de 24e en de 10e van de maand en die u op uw rekening heeft laten zetten. Daarnaast heeft u misschien ook een abonnement dat automatisch werd gestorneerd omdat er onvoldoende saldo op uw rekening stond. Deze bedragen worden vlak na de 10e van de maand alsnog afgeschreven.

Hoe maak ik bezwaar tegen een foutief afgeschreven automatische incasso?
Het kan gebeuren dat er door een fout in ons systeem onterecht een bedrag van uw rekening is afgeschreven. In dat geval kunt u zelf het geld storneren onder de code “oneens met betaling” via uw eigen bank en krijgt u uw geld weer teruggestort. Stel ons hier alstublieft van op de hoogte zodat we de fout uit het systeem kunnen halen en daarmee voorkomen dat het nogmaals gebeurt.

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar office@speijerssports.nl o.v.v. “Bezwaar Automatisch Incasso.” Vermeld daarbij de datum van afschrijving en de hoogte van het bedrag dat foutief afgeschreven is.    

Betalen via pin of contant
Ons advies is om uw abonnement altijd via automatische incasso te betalen. Op deze manier heeft u er geen omkijken naar en loopt u niet het risico dat u vergeet te betalen en er facturen open blijven staan.

Wanneer moet ik elke maand mijn abonnement betalen?
Wilt u toch via pin of contant betalen, dan staat de factuur voor de volgende maand klaar vanaf de 23e  van de voorgaande maand. Vergeet u te betalen voor het begin van de nieuwe maand? Ons inlog systeem of onze medewerkers herinneren u dan aan de openstaande factuur op het moment dat u bij ons inlogt en zullen u verzoeken om uw nieuwe betaling zo snel mogelijk te voldoen aan de kassa. U kunt pas weer sporten op het moment dat uw openstaande facturen zijn voldaan.

Lidmaatschappen

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
Het opzeggen van een lidmaatschap gebeurt door middel van een uitschrijfformulier dat u bij de sportschool kunt ophalen en ingevuld weer kan inleveren. U kunt het uitschrijfformulier ook opvragen door een mail te sturen naar: mail@speijerssports.nl. Je ontvangt dan binnen 24 uur een pdf formulier dat je kunt invullen, inscannen en terug kunt mailen.

Opzeggen bij het 365 Fitness Flexibel abonnement (maandcontract)
Bij dit abonnement kunt u uw lidmaatschap maandelijks opzeggen. Zorg dat u het uitschrijfformulier vóór de 23ste van de maand inlevert, anders moet de rest van de maand ook nog voldaan worden voordat u uitgeschreven bent.

Voorbeeld: U zegt uw lidmaatschap op 15 mei op, dan loopt uw abonnement af op 31 mei en betaalt u nog voor deze hele maand. Vanaf juni bent u uitgeschreven.

Opzeggen bij het 365 Fitness Jaar abonnement met maandelijkse of eenmalige afschrijving (jaarcontract)
Bij dit abonnement sluit u een jaarcontract af en kunt u dus enkel jaarlijks opzeggen. Het is wel mogelijk om het abonnement tussentijds te pauzeren in geval van (langdurige) ziekte of afwezigheid.

Hoe pauzeer ik mijn abonnement?
Bij jaarcontracten is het mogelijk om het abonnement tussentijds te pauzeren. De einddatum van het abonnement wordt automatisch opgeschoven op basis van de lengte van de ingelaste pauze. Het is mogelijk meerdere pauzes in te lassen per abonnement.

Krijg ik de borg van mijn inlog-tag terug?
Als u lid bent vanaf mei 2017, dan heeft u geen recht op de borg van de inlog-tag. Deze is dan door u gekocht bij inschrijving en is nu uw eigendom. Bent u een actief lid van voor die tijd, dan heeft u wel recht op een borg teruggave van €9,95. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Bij uitschrijving wordt door onze administratie bijgehouden of u recht heeft op borg teruggave. Indien u na onbepaalde tijd weer lid wil worden en nog in bezit bent van een inlog-tag, kunt u deze weer opnieuw gebruiken.

Blijft mijn inschrijfgeld geldig als ik mijn lidmaatschap opzeg?
Als u zich uitschrijft, blijft u bij ons in het systeem staan. Mocht u na onbepaalde tijd besluiten weer bij ons te komen sporten, dan hoeft u geen inschrijfgeld meer te betalen.

Wordt mijn lidmaatschap automatisch verlengd?
Lidmaatschappen worden automatisch verlengd bij Speijers Sports. Een jaar totaal lidmaatschap gaat na afloop automatisch over naar een maand (Flex) lidmaatschap. De klant moet zelf aangeven dit lidmaatschap alsnog te verlengen naar een nieuw jaar lidmaatschap.

Bedrijfsfitness

Kan mijn werkgever mijn lidmaatschap betalen?
Speijers Sports heeft drie opties om bedrijven in rekening te brengen voor persoonlijke lidmaatschappen:

  • Speijers Sports Bedrijfsfitness
  • Nationaal Bedrijfsfitness Plan
  • High Five Health Promotion

Speijers Sports Bedrijfsfitness
Werkt u voor een bedrijf dat uw lidmaatschap wil vergoeden? Dan kan dit door bij inschrijving de gegevens en de bevoegde contactpersoon van uw werkgever bij ons achter te laten. Wij koppelen dan de administratieve gegevens aan uw profiel zodat de facturatie via het bedrijf loopt en u daar zelf geen lasten aan ondervindt.

Let op: De pauzering en beëindiging van uw abonnement werkt hierbij hetzelfde als bij een normaal abonnement met maandcontract.

Nationaal Bedrijfsfitness Plan
Nationaal Bedrijfsfitness Plan behoort tot een van de grootste bedrijfsfitnessnetwerken van Nederland. Deelname betekent dat medewerkers via hun werkgever de mogelijkheid krijgen om met gemiddeld 40% belastingvoordeel bij ons te sporten. Heeft uw werkgever interesse? Ga dan naar: https://www.bedrijfsfitnessnederland.nl/voor-werkgevers en download de PDF voor meer informatie over de werkwijze en voorwaarden of neem contact op met Nationaal Bedrijfsfitness Plan.

Bij aanmelding ontvangen wij een inschrijfformulier van het Nationaal Bedrijfsfitness Plan dat u moet ondertekenen. Dit formulier wordt door ons bewaard en kunt u bij ons opvragen voorafgaand aan uw eerste training. Let op: Het abonnement wordt automatisch verlengt. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, moet u dat aangeven bij uw werkgever.

High Five Health Promotion
Heeft uw werkgever interesse? Ga dan naar: https://www.highfive.fit/nl/bedrijfsfitness/high-five-fitness-network en lees meer over de mogelijkheden.

Bij aanmelding ontvangen wij een inschrijfformulier van High Five Health Promotion dat u moet ondertekenen. Dit formulier wordt door ons bewaard en kunt u bij ons opvragen voorafgaand aan uw eerste training. Let op: Het abonnement wordt automatisch verlengt. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, moet u dat aangeven bij uw werkgever.